Kako bi se principi iz Arhuske konvencije pretočili u konkretne aktivnosti na terenu, putem svojih terenskih operacija i Kancelarije koordinatora aktivnosti OEBS-a u oblasti ekonomije i životne sredine (OCEEA), OEBS je počeo sa osnivanjem Arhus centara 2002. godine. Prvi Arhus centar otvoren je u Jerevanu, u Jermeniji. Od tada, uz blisku saradnju s vladama domaćinima među svojim državama učesnicama i uz blisko partnerstvo sa Sekretarijatom Arhuske konvencije pri Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih nacija za Evropu i Inicijativom za životnu sredinu i bezbednost (ENVSEC), OEBS podržava osnivanje, rad i umrežavanje Arhus centara kojih danas ima šezdeset, u četrnaest zemalja, u sledeća četiri regiona:

Jugoistočna Evropa: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija,

Istočna Evropa: Belorusija, Moldavija i Ukrajina,

Južni Kavkaz: Jermenija, Azerbejdžan i Gruzija,

Centralna Azija: Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Turkmenistan.