Konvencija Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima koja se tiču životne sredine (Arhuska konvencija) i prateći Protokol o registrima ispuštanja i transfera zagađenja (PRTRs) predstavljaju jedine pravno obavezujuće međunarodne dokumente koji utvrđuju princip participativnog upravljanja životnom sredinom, što je potvrđeno Principom 10 Deklaracije iz Rija o životnoj sredini i razvoju, koja je usvojena 1992. godine na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju koja je održana u Riju de Žaneiru u Brazilu. Zahvaljujući takvoj snažnoj dvostrukoj zaštiti životne sredine i ljudskih prava, moguće je odgovoriti na brojne izazove na teritoriji država učesnica OEBS-a – od klimatskih promena i prirodnih nepogoda do zagađenja voda i degradacije zemljišta. Takođe se daje doprinos obezbeđenju mira i bezbednosti. Uspostavljen je čvrst i sveobuhvatan okvir za vlade kako bi se javnost delotvorno angažovala u oblasti održivog razvoja, ozelenjivanja ekonomije i definisanja i sprovođenja Agende za održivi razvoj do 2030. godine, kao i u ostvarenju Ciljeva održivog razvoja. Ovim dvama dokumentima mogu pristupiti zemlje širom sveta.

Od 2002. godine, OEBS podržava osnivanje, rad i umrežavanje Arhus centara. Arhus centri pomažu vladama u sprovođenju Arhuske konvencije i pomažu građanima da razumeju i ostvaruju svoja prava garantovana Konvencijom. Zahvaljujući bliskoj saradnji sa Sekretarijatom Arhuske konvencije pri Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih nacija za Evropu i uz podršku Inicijative za životnu sredinu i bezbednost (ENVSEC), tokom poslednjih godina mreža Arhus centara brzo raste i danas broji ukupno šezdeset centara.