U Bosni i Hercegovini aktivna su tri Arhus centra. Prvi je otvoren u Sarajevu 2012. godine, a godinu dana kasnije otvoreni su Arhus centri u Tuzli i Banja Luci. Centri pružaju podršku Bosni i Hercegovini u izveštavanju o sprovođenju Arhuske konvencije na nacionalnom nivou i jačanju interakcije između građana, države i privatnog sektora. Akcenat njihovog rada stavljen je i na participativno lokalno upravljanje i organizaciju aktivnosti u vezi sa smanjenjem rizika od katastrofa.