Arhus centar u Belorusiji otvoren je 2005. godine u Minsku. Bavi se olakšavanjem pristupa informacijama o životnoj sredini, podizanjem svesti o Arhuskoj konvenciji i unapređenjem učešća javnosti u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu.