U Kirgistanu postoje dva Arhus centra – u gradu Oš (od 2004) i glavnom gradu Biškeku (od 2014). Centri se bave prvenstveno praćenjem zagađenja u žarištima i podsticanjem dijaloga između rudarske industrije i lokalnih zajednica, olakšavanjem pristupa informacijama i informisanog donošenja odluka o Protokolu o registrima ispuštanja i transfera zagađenja (PRTRs) koji prati Arhusku konvenciju, unapređenjem smanjenja rizika od katastrofa na nivou zajednica i podsticanjem angažovanja zainteresovanih strana u remedijaciju kontaminacije uranijumom.