Životna sredina i bezbednost su povezane. Degradacija životne sredine, takmičenje radi kontrole nad prirodnim resursima unutar granica zemlje i van njih, kao i klimatske promene, čine upravljanje pitanjima životne sredine sve složenijim zadatkom, a mogu dovesti i do tenzija. Nasuprot tome, saradnja u oblasti životne sredine može pomoći u izgradnji poverenja. Za rešavanje izazova u oblasti životne sredine i bezbednosti potrebni su dijalog i konsultacije među zemljama, kao i u okviru zemalja između velikog broja zainteresovanih strana. Arhus centri obezbeđuju platforme za angažovanje građana, vlada i privatnog sektora u dijalogu o izazovima u oblasti životne sredine. Dostupnost informacija, učešće javnosti u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima koja se tiču životne sredine predstavljaju tri stuba Arhuske konvencije iz 1998. godine. Takođe predstavljaju osnov za rad šezdeset Arhus centara u četrnaest zemalja na teritoriji država učesnica OEBS-a.

Oktrijte mrežu Arhus centara

Activities