Srbija ima mrežu od pet Arhus centara. Prvi je otvoren 2010. godine u Kragujevcu, dok su centri u Novom Sadu i Subotici otvoreni 2011. godine. Godine 2012, Arhus centar je otvoren u Nišu, gradu na jugoistoku zemlje. Arhus centar na Novom Beogradu otvoren je 2015. u prestonici Srbije – Beogradu. Arhus centri u Srbiji bave se izgradnjom i olakšavanjem procesa participativnog lokalnog upravljanja i unapređenjem dijaloga o pitanjima životne sredine. Centri se takođe bave pitanjem smanjenja rizika od katastrofa, naročito rizika od poplava.