Arhus centar u Ašhabadu aktivan je od 2012. godine. Bavi se olakšavanjem pristupa informacijama o životnoj sredini.