Arhus centar je aktivan u glavnom gradu Kijevu od 2003. godine. Bavi se podizanjem svesti o Arhuskoj konvenciji i pitanjima životne sredine.