Arhus centar je aktivan u glavnom gradu Baku od 2003. godine. Bavi se pre svega pružanjem podrške pristupu javnosti informacijama o životnoj sredini.