Tadžikistan ima široku mrežu Arhus centara koji su aktivni u sedam gradova. Prvi centar je otvoren u glavnom gradu Dušanbeu 2003, a 2005. godine otvoren je Arhus centar u Khujandu. Godine 2009. otvoren je Arhus centar u gradu Kurgan-Tjube, a zatim je, 2011. godine, otvoren centar u Horogu. Godine 2013. otvoreni su Arhus centri u gradovima Garm, Kumsangir i Tursunzade. Mladi u Tadžikistanu pokreću brojne aktivnosti Arhus centara usmerene na unapređenje svesti o životnoj sredini, umanjenje rizika od katastrofa i angažovanje zainteresovanih strana u remedijaciju kontaminacije uranijumom.