U Moldaviji su aktivna dva Arhus centra. Prvi je otvoren u glavnom gradu Kišinjevu 2012. godine, a zatim je, 2013. godine, otvoren Javni centar za životnu sredinu u Benderu, na levoj obali reke Dnjestar. Ta dva Arhus centra bave se pristupom informacijama o životnoj sredini, istraživanjima u oblasti životne sredine i podizanjem svesti o Arhuskoj konvenciji.