U Albaniji su aktivna tri Arhus centra. Prvi je otvoren 2006. godine u glavnom gradu Tirani. Druga dva centra rade u Skadru (od 2007) i Valoni (od 2007). Arhus centri u Albaniji bave se unapređenjem dijaloga između različitih zainteresovanih strana u vezi sa životnom sredinom i podsticanjem sprovođenja Arhuske konvencije kroz partnerstva. Nedavno su pokrenuli i aktivnosti u vezi sa smanjenjem rizika od katastrofa.